TEORIJA KONSTRUKCIJA
Home Page | O Gradjevinskom fakultetu | Nastavnicko osoblje | Novosti | Studentski servis | Favorite Links | Mehanika | Otpornost materijala | Teorija konstrukcija

Obavjestenje za studente III godine :

Predavanja iz predmeta Teorija konstrukcija II ce se odrzavati u slijedecim terminima :

- Cetvrtkom od 14:00 - 18:00
- Petkom od 10:00 - 14:00

Teorija konstrukcija I

Godina studija II
Semestar IV
Fond sati 4+3


- PROGRAM PREDAVANJA I VJEZBI


Nastavna jedinica
1. Osnove tehnicke teorije savijanja
stapa. 6+4
Deformacija ose stapa.Deformacija proizvoljne tacke stapa.Sile u poprecnom presjeku stapa.Uslovi ravnoteze elementa stapa.Veze izmedju deformacionih velicina i sila u presjeku stapa. Linearna teorija i teorija viseg reda.Uslovi ravnoteze stapa. Pomijeranje tacaka stapa. Granicni uslovi.

2.Ravni linijski nosaci. 4+3
Elementi ravnih linijskih nosaca. Osnovne nepoznate nosaca i jednacine za njihov proracun. Kinematicka klasifikacija nosaca. Staticka klasifikacija nosaca.

3.Energetski stavovi. 6+4
Rad spoljasnih sila. Deformacioni rad. Princip virtualnih pomaka. Princip virtualnih sila. Teorem o
minimumu energije. Teorem o uzajamnosti radova. Teorem o uzajamnosti pomaka.

4.Staticki odredjeni nosaci 6+4
Metode rjesavanja staticki odredjenih nosaca. Staticki odredjeni nosaci sastavljeni od jedne krute ploce. Staticki odredjeni nosaci sastavljeni <
od dvije krute ploce. Staticki odredjeni nosaci sastavljeni od vise krutih ploca. Sile u presjecima punih nosaca. Primjena principa virtualnih pomaka
kod staticki odredjenih nosaca.

5.Osnove kinematike mehanizma. 2+2
Osnovni stavovi kod komplanarnog kretanja krutih ploca.

6.Pokretna opterecenja, uticajne
funkcije i linije. 4+3
Odredjivanje uticaja iz uticajnih funkcija.
Odredjivanje ekstremnih uticaja pomocu uticajnih linija. Uticajne linije kod staticki odredjenih nosaca.

7. Konzola. 1+1
Sile u presjecima i uticajne linije.

8. Prosta greda. 6+4
Sile u presjecima i uticajne linije. Granicne vrijednosti transverzalnih sila za jednako podijeljeno opterecenje. Granicne vrijednosti momenata savijanja za jednako podijeljeno opterecenje.

9. Greda sa prepustima. 1+1
Sile u presjecima i uticajne linije.

10. Gerberov nosac. 1+1
Sile u presjecima i uticajne linije.

11. Luk na tri zgloba. 2+2
Sile u presjecima i uticajne linije.

12. Resetkasti nosaci. 8+6
Graficki nacini rjesavanja. Maxwell - Cremonin plan. Coulmanov postupak. Analiticki nacin rjesavanja Ritterovom metodom. Izrazi za sile u
stapovima. Resetke sa sekundarnom ispunom.
"K" resetke. Uticajne linije za resetkaste nosace sa prostom ispunom. Uticajne linije za resetkaste nosace sa slozenom ispunom. Uticajne linije za resetkasti GERBER - ov nosac. Uticajne linije za resetkasti luk na tri zgloba. Uticajne linije za restkaste nosace II vrste.

13. Pomijeranje cvorova resetkastih
nosaca. 2+2
Williot - ov plan pomaka.

14. Pomijeranje punih nosaca. 5+4
Staticko - kinematicka analogija kod stapa.

15.Uticajne linije za
pomijeranja. 3+2
Metode za nalazenje uticajnih linija za
pomijeranja.

16.Uticajne linije za uslove
obrtanja krajeva proste grede 3+2
Nalazenje uticajnih linija za rotaciju krajeva proste grede.


UKUPNO 60 + 45PROGRAM VJEZBI

U okviru auditornih vjezbi ciji je fond 3 sata sedmicno, vrsi se rjesavanje racunskih primjera suglasno sa materijom koja se izlaze na predavanjima.
Provjera sistematskog rada studenata vrsi se kroz samostalne vjezbe, gdje je svaki student obavezan uraditi 4 zadatka i odbraniti ih pred asistentom.


NACIN POLAGANJA ISPITA

Polaze se prvo pismeni dio ispita koji je eliminatoran, a zatim usmeni dio ispita. Pismenom dijelu ispita mogu pristupiti studenti koji su uredno pohadjali vjezbe i predavanja, samostalno uradili i odbranili predvidjene zadatke, te dobili potpis nastavnika u index. Usmenom dijelu ispita mogu pristupiti studenti koji su postigli najmanje 50% bodova na pismenom dijelu ispita. U slucaju da student ne polozi usmeni dio ispita, ima pravo da na osnovu rezultata pismenog dijela jos jednom izadje na usmeni dio ispita, u prvom narednom ispitnom roku.
TEORIJA KONSTRUKCIJA II
GODINA STUDIJA III
SEMESTAR V
FOND SATI 4+3

PROGRAM PREDAVANJA I VJEZBI

1. Staticki neodredjeni nosaci. 8+6
Metoda sila. Osnovni sistemi.Uslovna jednacina metode sila. Rjesavanje uslovnih jednacina. Uticajne linije za staticki neodredjene velicine.

2. Jednostrano ukljestena greda. 4+3
Proracun staticki nepoznatih. Reakcije oslonaca i sile u presjecima. Uticajne linije.

3.Obostrano ukljestena greda. 4+3
Proracun staticki nepoznatih. Reakcije u osloncima i sile u presjecima. Uticajne linije.

4.Kontinuirani nosac 6+5
Proracun staticki nepoznatih. Reakcije oslonaca i sile u presjecima. Uticajne linije. Stalne tacke. Kontinuirani nosaci na elasticnim osloncima.

5. Greda na elasticnoj podlozi. 2+2
Proracun. Elementarni slucajevi.

6.Luk na dva zgloba i
srodni nosaci. 4+3
Luk na dva zgloba. Greda sa pojasom prostih stapova. Nosac sistema lancanog mosta. Elementarni proracun i uticajne linije.

7.Ukljesteni luk. 2+2
Proracun staticki nepoznatih. Reakcije oslonaca i sila u presjecima. Uticajne linije. Elasticno teziste.

8. Ortogonalna ravnotezna stanja. 2+2
Definicija. Karakteristicna jednacina i svojstvene vrijednosti. Primjena.

9. Priblizna metoda deformacija. 6+5
Osnove i definicije. Jednacina obrtanja cvorova. Jednacina pomaka. Struktura matrice koeficijenata uslovnih jednacina. Redukcija koeficijenata.

10. Iteracioni postupci rjesavanja staticki neodredjenih nosaca. 2+2
Krosova metoda za nosace sa nepomjerljivim cvorovima.

11. Tacna metoda deformacija. 8+6
Matrica fleksibilnosti i matrica krutosti. Bazna matrica krutosti. Odredjivanje matrice krutosti putem bazne matrice. Vektor ekvivalentnog cvornog opterecenja. Transformacija vektora sila i pomaka.
Transformacija matrice krutosti. Uslovne jednacine tacne metode deformacija. Konturni uslovi. Rjesenje sistema jednacina. Direktno formiranje matrice krutosti. Struktura matrice krutosti.

12. Prostorni nosaci. 4+3
Osnovni pojmovi i definicije. Torziona krutost stapa. Transformacija vektora sila u globalni koordinatni sistem. Elementi matrice rotacije.

13. Primjena softvera u statici
konstrukcija 8+4
Programi STRESS, SAP 90, ISDS


UKUPNO 60+45PROGRAM VJEZBI

U okviru auditornih vjezbi ciji je fond 3 sata sedmicno, vrsi se rjesavanje racunskih primjera suglasno sa materijom koja se izlaze na predavanjima. Provjera sistematskog rada studenata vrsi se kroz samostalne vjezbe, gdje je svaki student obavezan uraditi 3 zadatka i odbraniti ih pred asistentom.


NACIN POLAGANJA ISPITA

Polaze se prvo pismeni dio ispita koji je eliminatoran, a zatim usmeni dio ispita. Pismenom dijelu ispita mogu pristupiti studenti koji su uredno pohadjali vjezbe i predavanja, samostalno uradili i odbranili predvidjene zadatke, te dobili potpis nastavnika u index. Usmenom dijelu ispita mogu pristupiti studenti koji su postigli najmanje 50% bodova na pismenom dijelu ispita. U slucaju da student ne polozi usmeni dio ispita, ima pravo da na osnovu rezultata pismenog dijela, jos jednom izadje na usmeni ispit, u prvom narednom ispitnom roku.


Stranica u fazi izrade