Predmet:MEHANIKA
statika,kinematika i dinamika
Home Page | O Gradjevinskom fakultetu | Nastavnicko osoblje | Novosti | Studentski servis | Favorite Links | Mehanika | Otpornost materijala | Teorija konstrukcija

Mehanika je predmet koji se slusa u drugom i trecem semestru na gradjevinskom odsjeku sa fondom sati:

2.semestar 3+2
3.semestar 3+2

-U drugom semestru obradjuju se teme iz oblasti statike i to:opsti pojmovi i definicije u mehanici, osnovne velicine u statici, statika tacke, statika krutog tijela, trenje, srediste sistema paralelnih sila,teziste, momenti inercije, linijski nosaci, lancani sistemi.
-U trecem semestru slusaju se predavanja i vjezbe iz oblasti kinematike i dinamike i to: zakoni kretanja materijalne tacke, brzina materijalne tacke, ubrzanje materijalne tacke, sastavljanje rotacije i translacije, mehanicki sistemi, kretanje krutog tijela, komplanarno kretanje krutog tijela, relativno kretanje, aksiomi,podjela i zadaci dinamike, dinamika materijalne tacke, mehanicki rad sile, osnovni zakoni dinamike tacke, oscilatorno kretanje, dinamika sistema materijalnih tacaka, zakon kolicine kretanja, momenti inercije tijela, zakon momenta kolicine kretanja, zakon kineticke energije, elementi analiticke mehanike.


Prof.Dr.Mehmed SULJKANOVIC 

Raspored predavanja i vjezbi u zimskom semestru 2000/2001:
MEHANIKA
predavanje - cetvrtak 8.00-11.00
vjezbe - cetvrtak 11.00 - 13.00
GRADJEVINSKI MATERIJALI
predavanje - utorak 10.00 - 13.00
vjezbe - cetvrtak 13.00 - 15.00

asistent Damir ZENUNOVIC dipl.ing.
zdamir@engineer.com